Menu

Magiczny kwadrat oprogramowania zarządzającego urządzeniami mobilnymi z systemem operacyjnym (MDM) Wyróżniony

Magiczny kwadrat oprogramowania zarządzającego urządzeniami mobilnymi z systemem operacyjnym (MDM) Magiczny kwadrat oprogramowania zarządzającego urządzeniami mobilnymi z systemem operacyjnym (MDM) HDT@

Index

Zainteresowanie oraz umiejętność adaptacji rozwiązań i technologii rynku urządzeń mobilnych stale silnie wzrasta i wszystko wskazuje na te, że ów trend będzie się utrzymywał wypierając stacjonarne ich odpowiedniki.

Naturalne staje się zatem powstanie trendu wtórnego chęci zarządzania tymi nowymi urządzeniami w sposób globalny i zgodny z dobrymi praktykami w przedsiębiorstwach. Naprzeciw tym dążeniom wyszło wiele firm prezentując różnego rodzaju rozwiązania zapewniające zwiększenie bezpieczeństwa, optymalizujące i usprawniające zarządzanie dostarczające dodatkową jakość by w przejrzysty sposób zarządzać mobilnym dobrem firmy.

Definicja rynku / Opis

Oprogramowanie do zarządzania urządzeniami mobilnymi (Mobile Devices Management - MDM) jest :

1.       Po pierwsze polityką i narzędziem do zarządzania konfiguracją dla mobilnych urządzeń przenośnych ( smartphone’y i tablety oparte na mobilnych systemach operacyjnych),

2.       Po drugie zapewnieniem przedsiębiorstwu rozwiązania dla zabezpieczenia i umożliwia użytkownikom korporacyjnym dostępu do treści w postaci contentu korporacyjnego.

To w sposób aktywny pomaga przedsiębiorstwom zarządzać przejściem z korzystania z bardziej złożonych komputerów mobilnych i komunikacji środowiska poprzez wspieranie bezpieczeństwa, usług sieciowych i oprogramowania oraz zarządzanie sprzętem na wielu platformach z wieloma systemami operacyjnymi do tego samego w wymiarze platform mobilnych. Jest to szczególnie ważne, w momencie gdy użytkownik przyniesie własne urządzenie do pracy w środowisku korporacyjnym ( Bring Your Own Device - BYOD ), który to model zdobywa coraz więcej popularności. W gruncie rzeczy jest to odejście od klasycznych zasad bezpieczeństwa na rzecz kontrolowanego dostępu z zewnątrz poprzez inicjatywę wykorzystania zaawansowanej informatyki bezprzewodowej. MDM może obsługiwać urządzenia będące własnością przedsiębiorstw tak samo jak i osobiste urządzenia użytkowników (co w gruncie rzeczy wcale się nie wyklucza)  i pomagać wspierać bardziej złożone i heterogeniczne środowiska.

Magiczny Kwadrant

Poniżej zamieszczony zostaje wykres obrazujący pewne zależności pomiędzy trendami, funkcjonalnością i samym technologicznym podejściem firm liczących się na rynku tworzenia rozwiązań typu MDM:


 

Mocne i słabe strony dostawców


AirWatch

AirWatch jest prywatną firmą z siedzibą w Atlancie, Georgia. Kontynuowała swoją międzynarodową ekspansję, budując nowe biura i centra danych w Ameryce Północnej, Europie, Indiach i Australii. Sprzedawca wypracował silną pozycję w sektorach takich, jak linie lotnicze, firmy farmaceutyczne, energetyka i handel detaliczny. AirWatch miał bardzo udany rok 2012, podwajając całkowitą liczbę klientów i tym samy stając się bardzo mocnym graczem na rynku. Ponad 70% klientów AirWatch ma wdrożone rozwiązanie na bazie technologii chmury jako usługa ( SaaS ), ale AirWatch oferuje również kompleksowe rozwiązania zobrazowane na zamknięcie środowiska w ramach infrastruktury danego przedsiębiorstwa (on-premises-based). AirWatch w wymiarze MDM korporacyjnego ma szeroki wachlarz rozwiązań i funkcjonalną dojrzałości, w tym zwiększenia bezpieczeństwa aplikacji mobilnych, bezpieczeństwa i zarządzania mobilnego treścią (przez bezpieczne skrzynki contentów) i mobilnego zarządzania pocztą e-mail, a także integracji z infrastrukturą back-ned przedsiębiorstw. AirWatch jest umieszczony w kwadrancie liderów i jest zalecany dla wszystkich dużych firm, zwłaszcza tych z zapotrzebowaniem na szeroki wachlarz usług typu MDM.

mocne strony

·         AirWatch obsługuje konteneryzację firmowej poczty e-mail, przeglądanie zawartości i aplikacji, głównie dzięki integracji technologii innych firm takich jak TouchDown NitroDesk, Enterproid Divide i Samsung Knox. Oprócz podwójnych profili (np. user private, corporate), tryb wielu użytkowników jest tu również wspierany i bez przeszkód możemy zarządzać wieloma użytkownikami na tym samym urządzeniu,

·         Funkcja Secure Content Locker oferuje bezpieczne możliwości synchronizacji plików i udostępniania dla urządzeń przenośnych z egzekwowaniem polityki manipulacji dokumentami i dostępu do aplikacji - zarówno w środowisku prywatnym jak i w chmurze,

·         AirWatch ma agresywną politykę cenową i dużą elastyczność w licencjonowaniu oprogramowania i usług w poszczególnych umowach, które spełniają najbardziej wyszukane warunki przedsiębiorstw,

·         Sprzedawca oferuje warstwowe podejście w modelu chmury, w tym za pośrednictwem tradycyjnej realizacji we własnym centrum danych w Atlancie, za pośrednictwem infrastruktury jako usługi (np. z AT & T, Telstra i Verizon Terremark, Orange, Plus) i przez Amazon Web Services ( AWS) w wybranych krajach,

·         W poprzednim roku jak i obecnym ma silnie ukierunkowany pęd ku zdobywaniu klientów  na terenie Polski.

Przestrogi

·         Pomimo silnego nacisku na obsługę klienta i dużym wsparciem kadry kierowniczej (często z bezpośrednim zaangażowania CEO), od czasu do czasu zdarzają się doniesienia sprzężenia zwrotnego w postaci negatywnych doświadczeń szczególnie w odniesieniu do samego procesu wdrożenia i posprzedażowego wsparcia technicznego wewnątrz przedsiębiorstwa u klienta,

·         Ulepszone funkcje kontenerowania korporacyjnego nie są jednakowo obsługiwane na iOS, Android, Windows Phone oraz innych platformach i wariantach mobilnych systemów operacyjnych. Fragmentacja ta może spowodować wzrost złożoności struktury IT firmy, gdzie różnorodność urządzenie jest priorytetem,

·         AirWatch gwałtownie urósł ( z ponad 1000 pracowników do końca 2012 r.), ale pomimo swoich osiągnięć, AirWatch nadal musi rozwijać swoją widoczność na rynku. Na przykład nadal nie posiada pełnego zaplecza wspólnoty społecznej dla klientów i programistów (forum sygnowane logotypem firmy z odpowiedziami fachowców z danej dziedziny).


Citrix

Citrix jest znaną globalną spółką akcyjną z siedzibą w USA w Santa Clara w Kalifornii, i miał w 2012 roku przychody w wysokości 2,59 miliardów dolarów. Jego głównym celem jest tzw. cloud computing i firma dopiero niedawno zauważyła, że swoją technologię może ukierunkować także na branżę urządzeń mobilnych. A wraz z premierą CloudGateway 2 w 2012 i przejęciem jednego z liderów na rynku MDM (Zenprise) zaczęła zdobywać wierną klientelę. Podstawowym produktem MDM Citrix jest XenMobile MDM, który zawiera się całkowicie w konteneryzacji aplikacji ( MDX) i konteneryzacji danych ( ShareFile). Przewiduje się, że poczynione inwestycje oraz samo postrzeganie firmy na rynku zaowocuje wzrostem świadomości wśród klientów, że Citrix również jest ważnym graczem na rynku platform MDM.

mocne strony

·         Citrix ma szeroki zestaw korporacyjnych ofert mobilnych we wszystkich głównych obszarach MDM.,

·         Firma ma głębokie zrozumienie zapotrzebowania względem aplikacji dla przedsiębiorstw i potrzeb w zakresie mobilności jak i długą historię wspierania mobilnych punktów końcowych oraz zdalnego dostęp. To jedna z niewielu firm, która oferuje bezpieczne kontenery dla smartphone’ów, tabletów, komputerów Mac i PC,

·         Posiada zintegrowane rozwiązanie produktów we wszystkich głównych obszarach MDM.

Przestrogi

·         Często przedstawia głównie produkt Off-Premise, choć XenMobile MDM jest oferowany także On-Premise,

·         XenMobile można kupić tylko w dwóch formach: tylko MDM lub całościowo czyli MDM suite, MAM, sandbox e-mail i przeglądarki, zunifikowanegoj App Store, i systemu logowania SSO),

·         Citrix nie jest graczem dla klientów detalicznych,nie jest też znany z rozwiązań kierowanych do małych lub średnich firm.

 


MobileIron

MobileIron jest prywatną firmą z siedzibą w Mountain View w Kalifornii i koncentruje swoją działalność na rynku MDM od prawie trzech lat czyli od momentu uruchomienia pierwszego produktu. Jej głównym produktem MDM jest silnik mobilnych polityk konfiguracyjnych VSP w wersji 5.5 oraz Sentry. Jego kompletne rozwiązanie obejmuje również produkty oprogramowania (AppConnect) oraz zarządzania contentem Docs@Work) dla urządzeń mobilnyc. Firma plasuje się w kwadrancie liderów w Magicznym Kwadracie od dwóch lat. Sukces zawdzięcza wielu partnerom i dostarczaniu swojego rozwiązania głównie przez globalne podejście do sprzedaży na całym świecie. W 2012 roku, miała kolejny dobry rok sprzedaży i jest jednym z pięciu największych producentów MDM pod względem przychodów ze sprzedaży i liczby obsługiwabych urządzeń mobilnych. Ma bardzo silną wizję mobilności przedsiębiorstw i opracowała lub nabyła technologię jej dostarczania. Realizuje również w sprzedaży kompleksowe wsparcie i obsługę klienta. W 2013 r.

mocne strony

·         sprzedawca ma sprawdzoną silną wizję mobilności przedsiębiorstw w ramach rozwiązań MDM i wciąż mocno rozwija się w zakresie rozwoju produktu, start-upu i wsparcia,

·         MobileIron patrzy daleko poza proste zarządzanie polisami i konfiguracją, i jako pierwszy wprowadziła na rynek zintegrowane rozwiązania skoncentrowane na urządzenia mobilne w przedsiębiorstwa,

·         Wprowadza mocno skalowalne i finansowo rentowne rozwiązania na rynku komercyjnym.

Przestrogi

·         MobileIron jak wykazuje historia firmy ma mocną pozycję w rozwiązaniu On-Permise, niestety rozwiązanie w chmurze wciąż wymaga pracy i rozwoju,

·         MobileIron otrzymał szereg skarg dotyczących obsługi klienta, ale walczy by odzyskać twarz rozwijając pierwszą linię wsparcia by zwiększyć satysfakcję klientów.

 


Good Technology

Good Technology jest prywatną firmą z siedzibą w Sunnyvale , w Kalifornii . To było w branży MDM od 2000 roku. Sprzedawca ma długą historię i sukcesami w dziedzinie mobilności przedsiębiorstw , szczególnie w sektorach regulowanych , ale 50 % jego klientów należą klientów spoza tych branż , które dotyczą ochrony danych i bezpieczeństwa . Dobry wzrosła swoją obecność w okresie ostatnich 24 miesięcy w regionach poza USA , zwiększenie sprzedaży o 95% w regionie EMEA oraz w regionie Azji / Pacyfiku w latach 2010 i 2012 , a teraz stanowi 25 % ogólnej działalności , (co jest poniżej średniej 25% sprzedaży międzynarodowej dla firm MDM ) . W szczególności , biorąc pod doświadczonym ogólnie silny wzrost w 2012 r., niektóre z nich w oparciu o jego nabycia Copiun i AppCentral tego roku . Dobre dla Przedsiębiorczości ( GFE ) to pakiet bezpieczeństwa, mobilności obejmujące zarządzanie , rozwój aplikacji mobilnych i zarządzania , zarządzanie treścią i współpracy mobilnej . Sprzedawca oferuje unikalną formę kontenerach korporacyjnej w wielu urządzeń mobilnych systemów operacyjnych , w całkowitej izolacji śladu korporacyjnej z treści osobistych . GFE zapewnia pełne możliwości MDM cross-platform, jak również zarządzanie pojemnika korporacyjnego . Sprzedawca zawarł strategiczne partnerstwo z BoxTone aby dodać zarządzania usługami całego urządzenia oraz do poprawy jego funkcje zarządzania aplikacji i raportowania. Dobry jest właścicielem 56 patentów amerykańskich i wydane 117 wydanych patentów bez nas i kluczowych praw własności intelektualnej w wielu dziedzinach mobilności przedsiębiorstw , w tym telefonu , urządzenia i synchronizacji aplikacji, zarządzania i bezpieczeństwa , i jest obecnie w sporach z konkurentami o naruszenie patentów . Sprzedawca jest wymieniona w kwadrancie liderów i jest zalecane dla wszystkich firm , zwłaszcza tych, z uwzględnieniem ochrony danych i bezpieczeństwa , bezpiecznej poczty elektronicznej przedsiębiorstwa i bezpieczną integrację z aplikacjami innych producentów i na zamówienie przedsiębiorstw .

mocne strony

• Dobra zapewnia silną platformę , aby umożliwić bezpieczną komunikację między własnymi aplikacjami , aplikacje i wiele innych firm niezależnych dostawców oprogramowania ( ISV ), aplikacje, tworząc wydajne przepływy pracy .

• Dobra oferuje duże możliwości bezpieczeństwa, w tym FIPS 140-2 kryptograficznych biblioteki, Advanced Encryption Standard (AES ), szyfrowanie end-to -end , uwierzytelnianie wielu czynników i wielu systemów zarządzania certyfikat .

•sprzedawca ma szerokie spektrum możliwości zarządzania , w tym zarządzania bezpieczeństwem aplikacji i funkcji , oferowanych przez dobrą dynamikę i AppCentral i dobry udział w synchronizacji plików i udostępniania , zintegrowane z e-mail ( w wyniku nabycia Copiun ) .

• Dobrze utrzymuje dużą bazę klientów w zainstalowany branżach, takich jak usługi finansowe , administracji, obrony, sektora publicznego , ochrony zdrowia , produkcji i usług profesjonalnych .

Przestrogi

• podejście dobre jest często oceniane negatywnie przez użytkowników ze względu na ograniczenia w doświadczeniu natywnej aplikacji " na urządzeniu przenośnym - np.brak czasu rzeczywistego push e-mail i powiadomień w dobrej klienta wiadomości dla iOS .

• Ceny Dobrej MDM jest wysoka na rynku , w stosunku do konkurencyjnych ofert .

• Jego głównym celem na granicach modelu realizacji w lokalu Gooda w szerokim rynku przedsiębiorstw , w których coraz częściej usługi cloud przyciągnąć zainteresowanie i inwestycje . Dobry Udostępnij , dostępne tylko na terenie , nie obsługuje rozbudowanych scenariuszy organizacji z zewnętrznych użytkowników nonemployee .

• Dobra nie oferuje integrację zarządzania lub dla urządzeń BlackBerry i BES , jak tylko poprzez jego dodatkową ofertę produktową z BoxTone .

Dodano w 2013 roku

Było wiele nowych podmiotów wspierających krytyczne komponenty MDM w 2012r. Dostawcy spełniający następujące kryteria dodano w tym roku do Magicznego Kwadratu:

Absolute Software -długoletni sprzedawca zarządzanie PC , ale również rozpoczęła obsługę telefonu w 2013 roku i nie widział w jej szybkie przyjęcie zainstalowanych . Jest to jeden z niewielu producentów MDM wspierających zarówno urządzeń mobilnych i zarządzania PC .

BlackBerry - Jego początkowa produktu MDM , Mobile Fusion , został wydany w 2Q12 i nie kwalifikują się do włączenia do ubiegłorocznego Magic Quadrant . Chociażsprzedawca zintegrowany swoje możliwości MDM do nowego BES 10 , to w dalszym ciągu wspiera zarządzanie wieloplatformowe i , z BlackBerry i wsparcia sprzedaży , został zakwalifikowany do włączenia w 2013 roku .

Kaspersky Lab - Znany produktów jego bezpieczeństwa i antywirusowe Kaspersky Lab rozpoczęła produkt MDM w 2012 roku i na podstawie jej zainstalowanej bazy klientów , to kwalifikuje się w 2013 roku .

Usunięto

Następujących producentów zostały usunięte z Magic Quadrant dla różnych powodów , najczęściej , a nie techniczne dla biznesu :

Amtel - Choć widać stały wzrost i innowacje techniczne , jej MDM przedsiębiorstwo metryk biznesowych nie kwalifikują się do włączenia tego roku .

MYMobileSecurity - Jego celem jest zbyt wiele na temat bezpieczeństwa w porównaniu z MDM , przedsiębiorstwo i jego MDM metryk biznesowych nie kwalifikują się do włączenia tego roku .

OpenPeak - Ten sprzedawca zebrała bardzo solidne partnerstwa w MDM i sprzedaży , ale jego strategia go- to-market , w oparciu o partnerów i rozwiązań white-label , nie kwalifikują się do włączenia tego roku .

SilverbackMDM - Chociaż pokazuje stały wzrost i innowacje techniczne , jej MDM przedsiębiorstwo metryk biznesowych nie kwalifikują się do włączenia tego roku .

Smith Micro Software - To zebrała bardzo solidne partnerstwa i sprzedaży w MDM , ale jej tam-do - rynku strategia , oparta przede wszystkim na partnerów i rozwiązań telekomunikacyjnych white-label nie kwalifikują się do włączenia tego roku .

Kryteria włączające i wyłączające

Gartner jest świadomy ponad 100 dostawców , w skali globalnej , które mają co najmniej jeden z czterech najważniejszych elementów MDM sprzętu, oprogramowania , bezpieczeństwa i zarządzania usługami w sieci . Podobnie jak w ubiegłym roku , pochodzą z wielu różnych dziedzin technologii mobilnych , w tym bezpieczeństwo , wiadomości , zarządzanie PC , bezprzewodowy produkcji sprzętu, rozwój oprogramowania , cloud computing i aplikacji i rozwoju mobilnych. W większości rynków , nawet na rynkach wzrostu, nadal istniejewiele konkurujących ze sprzedawców podobne produkty i zestawy funkcji. Nasze kryteria włączenia do programu MDM Magiczny kwadrant nie obejmuje tylko technologię , ale także wskaźników biznesowych w tym rozwijającym się rynku.

Kryteria włączenia

Po namyśle , 18 producentów zostały wybrane , które należy uwzględnić w rankingu w tym Magic Quadrant . Spełniające następujące kryteria konieczne do włączenia :

Wymagania techniczne:

o Wsparcie dla klasy korporacyjnej ( noncarrier ), markowy , wieloplatformowy wsparcie MDM lub SaaS (oprogramowanie ), z naciskiem na mobilność

o Specyficzne MDM ostrości zestaw funkcji produktu i , lubgłówny nacisk na MDM w innym zbiorze wiadomości lub produktu ( bezpieczeństwo ) , składa się z czterech elementów krytycznych MDM

o Wsparcie dla trzech różnych platform mobilnych z systemem operacyjnym ( a nie wersje)

Wymagania biznesowe

O co najmniej 500.000 urządzeń licencjonowanych

O Pięć referenceable konta

o nie więcej niż 65 % przychodów w jednym głównym regionie geograficznym lub rynku

o co najmniej 8 milionów dolarów wpływów specyficzne MDM

Ø 200 MDM klienci

o Jeden z klientów z 20000 lub więcej miejsc

o niezajęte przez 1Q13

Aby zakwalifikować się , sprzedawcy musieli spełniać wszystkie wymagania techniczne , a co najmniej cztery z wymaganiami biznesowymi .

Kryteria wykluczenia

Nie zawiera MDM sprzedawców (patrz uwaga 1) w tym Magic Quadrant może zostały wyłączone z jednego lub więcej z następujących warunków:

•sprzedawca nie posiada konkurencyjny produkt na rynku o wystarczającej ilości czasu w trakcie roku kalendarzowego 2012 i pierwszym kwartale 2013 roku do stworzenia widzialne , pozycji konkurencyjnej i osiągnięcia .

•sprzedawca nie spełnia wymienione kryteria włączenia opisane wcześniej .

•sprzedawca wydał oprogramowania przez osoby trzecie lub tylko jako usługi, a nie mieć platformę oprogramowania dla przedsiębiorstw.

Duża liczba producentów wykazujących obecność na tym rynku nie pozwala na uwzględnienie ich . Sprzedawcy indywidualnie recenzja , omawiane i wybrany przez zespół analityków Gartnera .

Kryteria oceny

Zdolność do realizacji

Analitycy Gartner ocenia dostawców technologii na jakość i skuteczność procesów, systemów , metod lub procedur , które pozwolą Wyniki Dostawcy być konkurencyjne , wydajne i skuteczne , i pozytywnie wpływa na przychody , zachowanie i reputację . Na MDM , to udział w siedzibie dostarczanie opartych lub możliwości SaaS / chmura dostawy , z wymaganą liczbą funkcji do zarządzania , bezpieczeństwa oprogramowania i sprzętu z średniej wielkości lub duży ( ponad 1000 urządzeń ) organizacji . Możemy również szukać różnorodności w kanale i możliwości wsparcia operacji , oraz zdolność do wspierania globalnej organizacji .

Waga kryteriów oceny

Produkt / usługa wysoka

Ogólnie Żywotność ( Business Unit , finansowa , strategia , organizacja) Wysoka

Realizacja sprzedaży / Ceny Standardowe

Reagowanie i rynek Standardowy rekordu utworu

Wykonanie norma

Wysokiej jakości obsługi klienta

Standardowe operacje

Tabela 1 . Możliwość wykonywania kryteria oceny

Źródło: Gartner (maj 2013 r.)

Kompletność wizji

Analitycy Gartner ocenia dostawców technologii na ich zdolność do wyrażania przekonująco logiczne wypowiedzi na temat obecnej i przyszłej kierunku rynku , innowacji, potrzeb klienta i sił konkurencyjnych , jak również , w jaki sposób mapa do pozycji Gartner . Ostatecznie , dostawcy technologii oceniano na ich zrozumienie , jak siły rynkowe mogą być wykorzystane do stworzenia możliwości dla operatora , co jest szczególnie ważne w zróżnicowanym świecie mobilnego , bez standaryzacji platformy , szybko poruszający się szybko zmieniającym się rynku i technologii . Dostawcy MDM powinny mieć znaczący wizję zmieniającego się rynku , w tym metod dostarczania oprogramowania , innowacyjnych i zróżnicowanych funkcji i geograficznego zróżnicowania sprzedaży.

Waga kryteriów oceny

Zrozumienie rynku Wysoka

Marketing Strategy standardowa

Standardowa strategia sprzedaży

Oferuję ( wyrobów ) Strategia Wysoka

Standardowy model działalności

Pionowy / Przemysł Strategia No Ranking

Wysoka innowacyjność

Strategia standardowa geograficzny

Tabela 2 . Wizja kompletność Evaluation Criteria

Źródło: Gartner (maj 2013 r.)

Półokrągłe Opisy

liderzy

Przywódcy wykazania zrównoważonego postępu , wysiłku i siłę we wszystkich kategoriach wykonawczych i widzenia i sąpierwszą wyobrazić , rozwijać i wprowadzać nowe funkcje, MDM , partnerstwa i strategii . Jeśli nie są one jednym z wiodących dostawców MDM w sprzedaży , są, co najmniej, najbardziej krytyczne zagrożenia dla konkurencyjności ich rówieśnicy w otwartym konkursie . Wiodący dostawca nie jestdomyślnym wyborem dla wszystkich odbiorców, a klienci są ostrzegani , aby nie zakładać, że powinni kupować tylko od kwadrancie liderów. Aby utrzymać się na prawej stronie wykresu , Wizjonerzy przywódcy (i ) musi oferować funkcje , które usuwają znaczne przeszkody na złożone wyzwania , które napotykają przedsiębiorstwa przystąpieniem do mobilnych urządzeń konsumenckich traktować jako narzędzi biznesowych. Przykładem konkurencyjnych destrukcyjne działania mogą obejmować dostarczanie metody piaskownicy , aby zapobiec wyciekom danych pomiędzy aplikacjami osobistych i biznesowych . Innym jestmożliwość obsługi aplikacji biznesowych i innych firm , zapewniają głębsze możliwości zabezpieczeń i możliwości aktywnego partnera dla technologii .

Challengers

Zawodnicy mają atrakcyjne produkty , które odpowiadajątypowym bazowy musi na MDM , z konkurencyjnej widoczności , który jest wystarczająco silny, aby domagać się uwagi w zapytań ofertowych , ale nie może pokazać się tak często , ani zdobyć jak najwięcej klientów, jako liderów . Zawodnicy mogą zdobywać zamówienia przez konkurujących na ograniczony wybór funkcji lub ograniczonego wyboru potencjalnych nabywców przez przemysł, geografii lub innych czynników ograniczających , nawet jeśli , na spekulacji , ich produkty mają szerokie funkcje . Mogą być postrzegane jako zagrożenie przez innych dostawców , ale to zagrożenie będzie się głównie koncentrować na ograniczonej grupy odbiorców, a nie rynku MDM jako całości . Zawodnicy są racjonalny i wybory do określonych problemów z dostępem .

wizjonerzy

Wizjonerzy są w stanie wykazać, długoterminowych strategii dla MDM które wskazują na podejściach produktów i usług , które będą najbardziej konkurencyjną w przyszłości. Wizjonerzy mogą mieć wpływ na przebieg MDM , ale brak wpływu realizacji do przechytrzyć przeciwników i przywódców. Również Wizjonerzy może nie mieć środków ani możliwości skalowania ich firm i zapewnić solidne działania i obsługi klienta . Marketing i akcje są również słabe umysł obszary wizjonerów . Kupujący może odebrać wizjonerów za najlepsze w swojej klasie funkcje , i do szerszych inwestycji infrastrukturalnych niż niszowych graczy. Mniejsi producenci mogą podejmować ryzyko na potencjalnie przełomowych technologii , podczas gdy większe producenci mogą być w procesie budowania swoich portfeli następnej generacji . Nabywcy produktów wizjonerów może oprzeć swoje pozycje na specyfikę technologii i uczestnicząc w mapie drogowej dostawcy.

niszowe Graczy

Niszowe Gracze spotkać typowe potrzeby kupujących , a radzą sobie dobrze, kiedy szansę konkurowania w ocenie produktu , ale są zwykle mniejsze , a wielu nabywców mogą być nieświadomi ich usług . Większe firmy w kwadrancie niszy Gracze nie mogą w pełni przegubowy wizji lub strategii , a może nie tyle za konkurencją , jak porusza sięrynek do przodu . Nie może być tak inwestowane na rynku MDM w innych spółkach , a skupiają się na kilku ich podstawowych modeli na rynku. Niszowe Gracze zazwyczaj brakuje siły przebicia , aby zmienić bieg na rynku lub nie zostały jeszcze wykonane inwestycji to zrobić. Mogą zaoferować niezwykłą mechanizm realizacji produktów i usług . Mogą one polegać na samoograniczającą modelu biznesowego , i / lub mają ograniczony wpływ na zewnątrz danej branży lub geografii . Niszowe Gracze mogą kierować klientów , które z różnych powodów nie chce kupować od większych graczy sieciowych . W wielu badaniach rynku firma Gartner , nabywcy donoszą, że niszy Gracze mają tendencję , aby zapewnić bardziej osobiste uwagi na ich potrzeby .

kontekst

Rapidness w rozwoju technologii mobilnych iszybkość nowych wersjach mobilnych systemów operacyjnych i urządzeń sprawiają, że trudno ocenić, oprogramowanie MDM . Często firmy będą mieć wiele poważnych aktualizacji oprogramowania MDM co roku , i wiele drobnych aktualizacje co kwartał. Oprogramowanie Polityka MDM jest często ograniczona , co OS Interfejsy API dostawcy mobilnego wsparcia . Android jest inna, ponieważ OEM urządzenie rozwijać swoje własne specyficzne API, który dodaje również duży stopień zmienności na platformę . Dojrzałość MDM opiera się na dojrzałości konkretnej platformy mobilnej wiąże. MDM obejmuje również szeroki wachlarz technologii , nie tylko egzekwowanie polityki , w tym zarządzania aplikacjami , Przedsiębiorstwo sklepach aplikacji, bezpieczeństwo danych, udostępniania plików przedsiębiorstw oraz synchronizacji. Wśród ponad 100 firm w tym miejscu , tylko 18 spełnia wymogi techniczne i biznesowe dla włączenia w tym Magic Quadrant .

Przegląd rynku

Zdefiniowane mobilny Device Management

Chociaż możliwości produktów z MDM wzrastać , każdy nowy produkt może być uznany do jednej z następujących głównych elementów krytycznych :

1 . Zarządzanie oprogramowaniem - jestzdolność do zarządzania i obsługi aplikacji , danych i mobilnych systemów operacyjnych .

2 . Zarządzanie usługami sieci - to jest zdolność do uzyskania informacji od urządzenia , które rejestruje lokalizację, użytkowanie i komórkowej i bezprzewodowej sieci lokalnej (WLAN ), informacje o sieci , z wykorzystaniem technologii GPS . Kontrola dostępu do sieci ( NAC ) funkcje są również dostępne tutaj.

3 . Zarządzanie sprzętem - Poza podstawowego zarządzania aktywami , obejmuje rezerw urządzeń i wsparcia.

4 . Zarządzanie bezpieczeństwem - To jestegzekwowanie i wsparcie standardowego urządzenia i bezpieczeństwa danych , uwierzytelniania i szyfrowania. Konteneryzacja aplikacji VPN i oprogramowanie do szyfrowania są również częścią tej możliwości .

Te komponenty , a niektóre przykłady zasad, są wymienione poniżej. Mimo, że wielu sprzedawców MDM może mieć różne definicje , są to ogólne obszary Gartner ocenia w MDM :

Oprogramowanie do zarządzania :

• Konfiguracja

• Aktualizacje

• Łatki / poprawki

• Kopia zapasowa / przywracanie

• Provisioning

• Autoryzowany monitorowanie oprogramowania

• Transkoduj

• Hosting

Network Management Service :

• Faktura / spór

• zakupu i przepis

• Help desk / wsparcie

• Wykorzystanie

• Obsługa i zamówienia

Zarządzanie sprzętem

• Zamówienia publiczne

• Provisioning

• Zaleta / asortyment

• Aktywacja

• Dezaktywacja

• Dostawa

• Obrazowanie

• Wydajność

• Czas pracy baterii

• Pamięć

Zarządzanie bezpieczeństwem

• Zdalne czyszczenie

• Zdalne blokowanie

• Bezpieczna konfiguracja

• hasło - włączony egzekwowanie polityki

• Szyfrowanie

• Uwierzytelnianie

• Firewall

• Antywirus

• aplikacja VPN

Firmy pytają , kiedy jestwłaściwy czas, aby ocenić i przyjąć MDM . Nota 2 oraz Nota 3 Pokrywa kryteria decyzji, że przedsiębiorstwa powinny korzystać przy ocenie przyjęcie MDM i wykorzystania EAS na MDM .

MDM Dane rynkowe

MDM odnotowano gwałtowny wzrost w ciągu ostatnich dwóch lat firmy przyjęły więcej smartfonów konsumentów zaprojektowane i szukasz egzekwować politykę na wielu platformach mobilnych OS. W 2012 przychody firmy Gartner zobaczyłem bieg na licencji 784.000.000 dolarów na całym świecie , i oczekuje się, że wzrośnie do ponad 1,6 miliardów dolarów do 2014 roku. Z tego 83% w linii serwerów były zarządzane w siedzibie , z chmura rozliczenia 17% , w porównaniu z 5% w 2011 roku.

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

Powrót na górę

HDT@